In View

The home of community news

Deiniol

Diwrnod ym mywyd Steff

Fy enw i yw Steffan a rydw i’n syrfëwr graddedig yn adran datblygiad Newydd. Os oes cof da gyda chi, efallai eich wnewch chi’n adnabod fy enw (neu fy wyneb) o flog cyntaf erioed y wefan yma: We have lift off!

 

Astudio wrth weithio

Tair mis ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd yn 2017 gyda gradd Daearyddiaeth a Chynllunio, cefais fy swydd lawn cynta’ fel syrfëwr graddedig gyda Newydd. Rwyf wedi bod yn ffodus i gael cynnig swydd efo sefydliad arbennig. Mae’r gwaith yn amrywiol ac mae fy nghydweithwyr cyfeillgar yn cyfrannu tuag at fwynhad y dydd.

Dwi’n gweithio yn adran datblygiad, lle ein swydd ni yw cyflwyno datblygiadau tai Newydd ein tenantiaid. Nid yw unrhyw ddau ddydd yn debyg! Mae rhyngweithio efo ymgynghorwyr, y cyhoedd ag aelodau eraill o Newydd yn gwneud am swydd gyffrous! Yn ogystal â gweithio gyda Newydd, rwyf hefyd yn astudio tuag at radd feistr yn eiddo tiriog ac yn sefyll arholiadau er mwyn dod yn syrfëwr siartredig. Rhwng y gwaith swydd ac astudio, mae’n ddiogel dweud fy mod yn cadw’n brysur!

 

Amser hamdden

Tu fas i’r gwaith a fy astudiaethau, dwi’n mwynhau cadw’n heini a chymryd rhan mewn chwaraeon. Chwarae rygbi (ceisio chwarae!) yw fy angerdd ac os nad ydw i’n chwarae, gallwch ddod o hyd i mi yn gwylio gemau lleol neu’n hyfforddi tîm rygbi fy chwiorydd!

Wrth sôn am rygbi, fy uchafbwynt personol ers ymuno Newydd oedd ennill pencampwriaeth ‘desktop rugby’ y Chwe Gwlad! Roedd y fuddugoliaeth hon hyd yn oed melysach gan i mi guro’r unig syrfëwr graddedig arall, Ollie Evans (yn enwedig ar ôl iddo siarad sbwriel yn arwain at y gystadleuaeth! (Unlucky Ol!!)

 

Yn edrych i’r dyfodol, dwi’n edrych ymlaen yn arw at gwblhau fy ngradd a dod i ben â phum mlynedd o astudio. Dwi hefyd yn gyffrous iawn gweld datblygiad tai cyntaf Newydd fydd ar werth ar y farchnad agored yn dod i ffrwythlondeb.

Get the latest updates from Newydd