In View

The home of community news

Deiniol

Fy Newydd – adeiladu gwasanaeth newydd

Shwmae! Rhys ydw i a dwi’n gweithio yn adran TG yma yn Newydd. Dwi’n gobeithio bydd y blog yma yn rhoi blas bac hi chi ar fyd cyffrous popeth cyfrifiadurol, serfwyr a phopeth yn y canol. Dwi wedi bod yn gweithio dros Newydd ers rhyw 2 flynedd nawr, ers ymuno yn syth ar ôl gadael prifysgol. Gan bod fy swydd yn gofyn i mi syllu ar sgriniau cyfrifiadur drwy’r dydd, dwi’n ceisio treulio gymain o fy amser personol a sy’n bosib i ffwrdd o’r cyfridadur, yn bennaf er lles fy llygaid. Pan dydw id dim yn y swyddfa, swi’n treulio’r rhan fwyaf o fy amser yn chwarae pêl droed a gemau bwrdd.

Ein prosiect TG diweddaraf yw rhywbeth dwi’n gobeithio byddech chi’n ymwybodol ohoni yn barod. Rydyn ni wedi ail-frandio ac ail-ddylunio ein gwasanaeth ar-lein i roi’r grym i denantiaid rheoli eu tenantiaeth ar-lein. Er mai prosiect TG yw hwn, nid ymdrechion TG yn unig yw Fy Newydd. Mae nifer o adrannau eraill wedi cydweithio i greu’r gwasanaeth yma. Rhywbeth sydd yn wir am lawer o waith ein hadran i ddweud y gwir. Rydym yn aml yn gweithio ochr yn ochr â phawb yn y sefydliad i ddarparu gwasanaeth TG sy’n effeithiol a hanfodol i bawb.

 

Taith hir i bob neges

Er mwyn sefydlu Fy Newydd, yn gyntaf roedd angen i ni osod serfiwr Newydd yn Llundain. Dyma ble mae ein cysylltiadau’r we fewnol yn ehangu i’r we fyd-eang. Mae’r serfiwr yma yn siarad gyda’n cronfeydd data mewnol yn ein swyddfa, felly dyma sut mae tenantiaid medru edrych ar eu balans rhent, nodi gwaith trwsio ac anfon negeseuon i ni. Mae unrhyw beth sy’n cael ei nodi ar Fy Newydd, mewn gwirionedd, yn gwneud taith 300-milltir i Lundain ac yn ôl cyn bwrw ein swyddfa yng Nghaerdydd. Mae’r negeseuon yma wedyn yn cael eu darllen ac ateb gan ein tîm ateb cwsmeriaid. Oherwydd hyn, bydd tenantiaid bob tro yn derbyn ymateb dynol i unrhyw ymholiadau.

 

Ar ôl gwneud hyn, roedd rhaid i ni roi’r wefan drwy nifer o brofion trylwyr i sicrhau bod bob botwm a phob tudalen yn ymddwyn yn gywir ac yn gwneud yr hyn yr oedden ni’n ei ofyn. Efallai nad oeddech chi’n gwybod, ond rhan fawr o waith ein hadran yw cynnal profion, sef yn syml ceisio torri system mewn cyn nifer o ffyrdd â phosib. Un darn o’r profion yma oedd sichrau bod Fy Newydd yn gweithio ar dabbled, ffôn, cyfridiadur, ac ar ddi-wifr neu gysylltiad symudol. Mae’n anodd cyfrifo am bob posibilrwydd, ond dyna natur gwaith TG.

 

Enwi Fy Newydd

Yna, gwnaethom gydweithio â’n hadran Marchnata a Chyfathrebu i helpu ni ddylunio’r safle. Roedd angen sicrhau bod y brand yn gywir, ond yn fwy pwysig byth, bod yr enw yn gywir. Roedd nifer o awgrymiadau wedi dod o gwmpas y swyddfa, megis Fy Nghyfrif, In Newydd a Fy Newydd. Tra bod ein hadran ni medru sicrhau bod yr ochr technegol yn gywir; cyfrifoldeb yr adran Farchnata oedd sicrhau bod y safle yn edrych a theimlo’n gywir. Yn dilyn dadl hir yn y swyddfa, penderfynom ni cynnig yr enwau i’r cyhoedd gael pleidleisio drostyn nhw. Yr enillydd oedd Fy Newydd.

 

 

Dyma ddechreuad ein hantur ddigidol. Rydym yn gobeithio ychwanegu rhagor o offer i’r gwasanaeth ar-lein yn y misoedd a blynyddoedd nesaf. Rydym yn bwriadu gwella ar y broses o nodi atgyweiriadau, cynnig ffyrdd Newydd o gysylltu â Newydd, a darparu dogfennau allweddol i gyd drwy’r gwasanaeth. Dylai Fy Newydd fod y lle i bawb fynd i gael beth maen nhw’n eu hangen, unrhyw adeg o’r dydd. Dwi’n gobeithio byddech yn ei hoffi!

 

Cofrestru a mwy

Mae cofrestru ar gyfer Fy Newydd yn hawdd. Mae hefyd cyfle i ennill £100 bob tri mis os ydych yn defnyddio’r gwasanaeth yn aml.

Ewch i mynewydd.co.uk a chliciwch ‘register’ i ddechrau.

Os hoffech ychydig o gymorth gyda defnyddio ein gwasanaethau digidol, ewch draw i un o’n blog eraill, megis Digital champions a Newydd online.

Get the latest updates from Newydd