In View

The home of community news

Nia

Sut mae Hapi yn helpu yn ystod y cyfnod Coronafirws

 

Mae Lisa Voile, sydd yn Uwch Swyddog Prosiect gyda Newydd, yn rhannu sut rydym yn parhau i redeg ein rhaglen Hapi i helpu i gadw’r gymuned yn hapus ac yn iach yn ystod y cyfnod Coronafirws (COVID-19).

“Sefydlwyd prosiect Hapi (Iach, Dyheadol, Ffyniannus a Chynhwysol) yn 2015, gan ddefnyddio Cyllid y Loteri Genedlaethol i ddarparu rhaglenni iechyd a lles yn ardal Rhydfelin am ddwy flynedd. Oherwydd llwyddiant y rhaglenni, a’r adborth cadarnhaol a gawsom gan bobl yn cymryd rhan, roeddem yn gallu cario Hapi ymlaen am bum mlynedd arall ac ehangu’r modd y darperir gweithgareddau i dros ddwy ran o dair o Rondda Cynon Taf.

Trwy’r rhaglen, rydym wedi gallu gwneud dosbarthiadau coginio, i ddysgu pobl sut i goginio prydau iach ar gyllideb, cyrsiau hyfforddi fel cymorth cyntaf, ac rydym wedi gallu cynnig cyfleoedd profiad gwaith yn Newydd Cynnal a Chadw. Rydym hefyd yn arwain clybiau rhedeg 5k, sesiynau rheoli straen gyda gweithwyr proffesiynol ymwybyddiaeth ofalgar, a sesiynau gwirfoddoli i unrhyw un sydd am gymryd rhan mewn rhedeg agweddau ar y rhaglen.

Oherwydd pa mor boblogaidd yw’r prosiectau hyn, a faint mae’r cymunedau wedi cymryd rhan, roeddem yn awyddus i barhau i redeg y rhaglen er gwaethaf yr achosion o Coronafirws. Felly aethon ni’n ddigidol! Rydym nawr yn defnyddio Facebook Live i gynnal dosbarthiadau ffitrwydd i deuluoedd, rhaglen goginio, a’r sesiynau canu poblogaidd iawn.

Mewn un wythnos ar Facebook, rydym wedi cyrraedd dros 20,000 o bobl ledled y byd, cyn belled ag Awstralia a Chanada.

Fel llawer o rai eraill, bu’n rhaid i ni addasu ein ffordd o weithio, ond mae rhedeg Hapi ar Facebook wedi rhoi ffordd arall inni gyfathrebu â thrigolion, ac rydym yn cael llawer o sylwadau cadarnhaol gan bawb sy’n cymryd rhan yn y sesiynau digidol newydd.”

Darganfyddwch fwy am Hapi yma https://www.newydd.co.uk/how-we-can-help/hapi-project neu ymunwch ar Facebook yma https://www.facebook.com/hapiRCT/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAn0K_TYmujPyetJB9lbid1d9OiNinKc13lOyZgB1YWg54jK1oJslMDyh9GVgGBbttA3mg8xL8NSlu5

Get the latest updates from Newydd